Giỏ hàng (0)

Giỏ hãng rỗng

Ngôn ngữ Việt Nam English language

Tàu Du lịch Genesis Regal

Cỡ chữ

Năm 2018, chúng tôi đang triển khai cung cấp lắp đặt hệ thống cách nhiệt chống cháy, cửa chống cháy, thiết bị phân ly dầu nước, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa  tàu du lịch Genesis ReGal  tại nhà máy đóng tàu Đại Dương - Thái Bình.

7/10 803 bài đánh giá