Giỏ hàng (0)

Giỏ hãng rỗng

Ngôn ngữ Việt Nam English language

Công trình tiêu biểu

Tàu Du lịch ngủ đêm Cánh Buồm Hạ Long( Chiếc số 3)

13/11/2019 247

Tàu Du lịch ngủ đêm Cánh Buồm Hạ Long( Chiếc số 3)

Năm 2019, Chúng tôi triển khai cung cấp lắp đặt:  Hệ Thống chống cháy, Hệ thống báo cháy báo khói, Hệ thống cứu sinh và cứu hỏa, thiết bị phân ly dầu nước cho tàu du lịch Cánh Buồm Hạ Long( chiếc số 3) của Công ty TNHH Cánh Buồm Hạ Long.

Tàu du lịch ASPIRA

09/10/2019 295

Tàu du lịch ASPIRA

Năm 2019, Chúng tôi triển khai cung cấp lắp đặt:  Hệ Thống chống cháy, Hệ thống báo cháy báo khói, Hệ thống cứu sinh và cứu hỏa cho tàu du lịch ASPIRA của  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH ĐẠI DƯƠNG

 

 

Tàu du lịch INDOCHINE

13/08/2019 346

Tàu du lịch INDOCHINE

Năm 2019, Chúng tôi triển khai cung cấp lắp đặt:  Hệ Thống chống cháy, Hệ thống báo cháy báo khói, Hệ thống cứu sinh và cứu hỏa cho tàu du lịch INDOCHINE của  CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS HẢI PHÒNG , đóng mới tại Nhà máy đóng tàu 189 - Hải Phòng.

Tàu du lịch Tú Anh 18

07/12/2018 571

Tàu du lịch Tú Anh 18

Năm 2018, Chúng tôi triển khai cung cấp lắp đặt:  Hệ thống điện, Hệ Thống chống cháy, Hệ thống báo cháy báo khói, Hệ thống cứu sinh và cứu hỏa cho tàu du lịch ngủ đêm 22 phòng Tú Anh 18, đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Minh Đức - Quảng Ninh.

Tàu Du lịch Genesis  Regal

22/11/2018 657

Tàu Du lịch Genesis Regal

Năm 2018, chúng tôi đang triển khai cung cấp lắp đặt hệ thống cách nhiệt chống cháy, cửa chống cháy, thiết bị phân ly dầu nước, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa  tàu du lịch Genesis ReGal  tại nhà máy đóng tàu Đại Dương - Thái Bình

Tàu du lịch Công ty Cánh Buồm Hạ Long

11/10/2018 654

Tàu du lịch Công ty Cánh Buồm Hạ Long

Năm 2018, chúng tôi đã Cung cấp lắp đặt hệ thống cách nhiệt chống cháy, cửa chống cháy, thiết bị phân ly dầu nước, trang thiết bị cứu sinh tàu du lịch Công ty Cánh Buồm Hạ Long tại nhà máy đóng tàu Nam Phát- Quảng Yên quảng Ninh

Tàu du lịch Công ty Hải Phong

10/09/2018 658

Tàu du lịch Công ty Hải Phong

Năm 2018, chúng tôi đã Cung cấp lắp đặt hệ thống cách nhiệt chống cháy, cửa chống cháy, thiết bị phân ly dầu nước tàu du lịch Công ty Hải Phong tại nhà máy đóng tàu Hằng Giang - Xã Hợp Thành - H. Thủy Nguyên- Tp. Hải Phòng.