Giỏ hàng (0)

Giỏ hãng rỗng

Ngôn ngữ Việt Nam English language

Tàu du lịch Công ty Cánh Buồm Hạ Long

Cỡ chữ

Năm 2018, chúng tôi đã Cung cấp lắp đặt hệ thống cách nhiệt chống cháy, cửa chống cháy, bọc ống xả, thiết bị phân ly dầu nước, trang thiết bị cứu sinh tàu du lịch Công ty Cánh Buồm Hạ Long tại nhà máy đóng tàu Nam Phát- Quảng Yên quảng Ninh.

9/10 218 bài đánh giá